the-admin 2019 jaar geleden
The Admin #Live News

Volkskrant Wetenschap

De Volkskrant is een Nederlands dagblad. Van oorsprong rooms-katholiek, richt de krant zich sinds de jaren 1960 op de hoger opgeleide lezers en plaatste zich tot aan de jaren 1990 links van het politieke midden. De krant wordt naast NRC Handelsblad en Trouw gezien als een Nederlandse kwaliteitskrant.

Admin
the-admin
There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in